Liikennevahinko-osasto

Liikennevahinko-osaston yhteystiedot, tietoa lautakunnasta ja muutoksenhausta liikennevahinkoasioissa, liikennevahinkojen korvausohjeet ja liikennevahinkolautakunnan lausuntoja.

Siirry sivulle

Potilasvahinko-osasto

Potilasvahinko-osaston yhteystiedot, tietoa lautakunnasta ja muutoksenhausta potilasvahinkoasioissa.

Siirry sivulle
Lisätietoa lautakuntien yhdistymisestä

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta yhdistyivät

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta säädetyn lain (959/2019) mukaisesti liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistyivät 1.1.2021 uudeksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi. Yhdistymisen myötä aiemmin liikennevahinkolautakunnalle kuuluvat asiat käsitellään uuden lautakunnan liikennevahinko-osastolla, ja vastaavasti potilasvahinkoasiat potilasvahinko-osastolla.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta on riippumaton ja puolueeton liikenne- ja potilasvahinkoasioita käsittelevä oikeussuojaelin. Lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia ja lausuntoja yksittäisissä liikennevakuutuslain, liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain ja potilasvakuutuslain (948/2019) mukaisissa korvausasioissa. Lautakunta voi antaa myös yleisiä edellä mainittujen lakien soveltamista koskevia suosituksia. Lautakunnan tulee pyrkiä korvauskäytännön yhtenäistämiseen sekä liikenne- ja potilasvahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseen tiedottamalla toiminnastaan ja ratkaisukäytännöstään.

Lautakunnan uudet verkkosivut julkaistaan keväällä 2021. Siihen asti tietoa lautakunnan toiminnasta ja muun muassa ohjeita ratkaisusuosituksen pyytämisestä saa liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan nykyisiltä verkkosivuilta.

Korvausasiaa koskevan ratkaisusuositus- tai lausuntopyynnön voi tehdä vahinkoa kärsinyt, muu korvaukseen oikeutettu, vakuutuksenottaja, vakuutuslaitos tai korvausasiaa käsittelevä tuomioistuin.

Menettely lautakunnassa on kirjallista.

Lautakunnan ratkaisusuositus on maksuton. Ratkaisusuosituksen pyytäjä voi käyttää asiamiestä tai avustajaa. Tästä aiheutuvia kustannuksia ei korvata liikenne- tai potilasvakuutuksesta.